Parkala High School Headmasters


Sri P. Narayana NayakSri H. Chandraya AcharSri P. Srinivasa NayakSri K. Shivarama ShettySri B. Vasu Prabhu


Kannada Medium Parkala High School Staff


Sri B. Vasu Prabhu - HeadmasterSri Soorya KumarSri Ramakantha BhatSmt. VasanthiSri G. Grahapathi ShastriSmt. Yashoda MSmt. Praveena PrabhuSri M. Shivaram NaikSri Ananda NaikSri Raghav C.HSmt. Malini USri Narayana Nayak PSri Appu MSri Ramachandra NaikSri Krishna


English Medium Parkala High School Staff


Sri H. Niranjana Rao -      HeadmasterSri Balachandra Kedlaya -              Asst. TeacherSmt. Sujatha M - Asst. TeacherSmt.Ashwini - Asst. TeacherKum.Anupama - Asst. TeacherSri Nagaraja Hegade -             Sanskrit PandithSmt. Jyothilakshmi - Craft TeacherKum. Divya - Computer Teacher


Pre- Primary Parkala High School-Staff
Kumari. Priya

Smt. Swathi